Infomentor ligger nere

Vi har tekniska problem med skolans och förskolans system Infomentor. Felsökning pågår.

Trots att systemet ligger nere kan personalen i våra verksamheter se vilka barn som ska vara närvarande samt deras grundschema.

Behöver du som vårdnadshavare göra mindre schemaändringarna kan du göra det på plats hos personalen tills systemet är igång.