Har ni Grannsamverkan där du bor?

Kumla kommun stödjer nu Grannsamverkan. Detta för ett tryggare Kumla!

I linje med det medborgarlöfte som undertecknats tillsammans med lokalpolisområde Hallsberg har Kumla kommun beslutat att under de kommande två åren stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan.

- Att göra saker tillsammans gör att man förstärker varandras styrkor, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande. Det ser vi nu när grannar går ihop för att utåt visa att de i kvarteret har koll på området och att vi som kommun stöttar den samverkan genom ex. skyltar. Då minskar brotten.

Grannsamverkan i Åbytorp

Vi har träffat Anders och Johan som är drivande för Grannsamverkan i Åbytorp. De är dock noga med att poängtera att för att få Grannsamverkan att fungera fullt ut så krävs fler än en eller två eldsjälar, det krävs i genomsnitt en ansvarig per gata och det har man fått till i Åbytorp.

- Vi har fått till en bra organisation här i Åbytorp och det är många som är intresserade och som verkligen vill att det här ska fungera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det är då det fungerar, säger Anders Friberg.

Polisen har varit närvarande vid träffar i Åbytorp och förutom att det sitter skyltar uppe i området som visar på Grannsamverkan så finns det några "regler" att följa för de som är med.

- Det räcker inte med skyltar och dekaler, även om de till viss del är avskräckande, utan det är samverkan som är viktigt. Att jag till exempel berättar för mina grannar om jag är bortrest några dagar, så att de kan ha lite extra koll, sägen Johan Lindström.

Intresserad?

Kontakta Kumla kommuns beredskapssamordnare sofie.elm@kumla.se