Nytt vård- och omsorgsboende i Kumla kommun

Det är om cirka tre år som det nya vård- och omsorgsboendet kommer att stå färdigt i Kumla.

I september 2019 väntas upphandlingen av byggentreprenör vara klar och om allt går som planerat kommer rivningen av nuvarande Kungsgården att påbörjas runt årsskiftet 2019/2020. Detta innebär att nuvarande hyresgäster på Kungsgården kommer att flytta in på Solbacka.

Om det nya boendet

Det är prisbelönade Marge Arkitekter som ligger bakom ritningarna av det nya boendet. Fokus ligger på att skapa en varm och kvalitativ boendemiljö. Totalt blir det 14 enheter med sammanlagt 126 enrummare á 33 kvadratmeter som tillsammans delar på gemensamma ytor. Varje lägenhet består av en hall med dinett, ett rum med vardagsrum och sovrumsdel samt badrum.

Ett av målen är att så långt det går försöka utforma en miljö som inger hemkänsla, bland annat genom färg- och materialval. Ett annat är att undvika långa korridorer där varje lägenhet istället vetter mot en hall eller gemensamhetsyta.

Boendet kommer dessutom att präglas av gångstråk, innergårdar och mycket ljusrum. I de gemensamma ytorna kommer det även att finnas tillgång till samlingsrum och i en andra etapp även restaurang.

För att skapa trygghet samt underlätta för hyresgästerna kommer lägenheterna att ligga i direkt anslutning till vårdcentral, folktandvård och dagverksamhet.

Det nya huset, kommer precis som nuvarande Kungsgården, att ägas av Länsgården som hyr ut boendet till Kumla kommun, som i sin tur hyr ut lägenheterna till våra hyresgäster med behov av vård och omsorg dygnets alla timmar.