Medborgarförslag blir medborgarinitiativ

Ritad hand som gör tummen upp

Vid kommunfullmäktige den 23 april beslutade kommunfullmäktige att införa medborgarinitiativ i Kumla kommun. Medborgarinitiativ ersätter det tidigare medborgarförslaget.

Mycket är sig likt sedan tidigare, exempelvis vem som kan lämna ett medborgarinitiativ, att det går bra att lämna både genom e-tjänst samt servicecenter och vilka riktlinjer ett förslag ska förhålla sig till.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att skicka in ett medborgarinitiativ.

Nytt med medborgarinitiativ

Nytt är att förvaltningarna kan besvara de medborgarinitiativ som inte förhåller sig till riktlinjerna eller som är mer att betrakta som synpunkter eller inte förhåller sig till den kommunala kompetensen. Detta kommer sannolikt leda till snabbare svarstider, vilket gör att medborgaren får svar direkt om varför detta inte är möjligt och ges möjligheten till att förändra sitt förslag till att hålla sig till riktlinjerna för att kunna beslutas politiskt.

En annan nyhet är att alla inkomna medborgarinitiativ kommer att presenteras i tabell på hemsidan, både besvarade och obesvarade. Där finns de i två år efter att de beslutats. Förslag som kommer in som är likadana, eller snarlika dessa medborgarinitiativ, kommer att besvaras likadant utan föreliggande politiskt beslut som det tidigare om inte förutsättningarna förändrats på ett betydande sätt i ärendet.

Här finns en komplett lista över inkomna medborgarinitiativ.