Kom och var med på våra trygghetsvandringar!

Kumla kommun bjuder, tillsammans med Polisen, in dig som Kumlabo för att bidra med dina synpunkter om tryggheten i vår kommun.

På plats finns tjänstepersoner från både Kumla kommun och Polisen. Vi samlas i en möteslokal för att tillsammans prata om och kring de platser där du av någon anledning känner dig otrygg.

Trygghetsvandringar

Kom och var med på våra trygghetsvandringar under våren och sommaren 2019.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Dag och tid

Sannahed, Lillhedens skola

Måndag 13 maj kl. 18.00-20.00

Ekeby, Ekeby skola

Måndag 20 maj kl. 18.00-20.00

Kumla, stadshuset, torget

Torsdag 13 juni kl. 18.30-20.30

Kumla, stadshuset, torget

Måndag 17 juni kl. 18.00-20.00

Varmt välkommen!