Forskning och utbildning integreras i verksamheten på Akvarellen

Entrén till vård- och omsorgsboendet Akvarellen

Från den 1 april 2019 är Akvarellen ett så kallat akademiskt vårdboende.

Ett akademiskt vård- och omsorgsboende omfattar vård och omsorg, forskning, utveckling samt utbildning, där alla delar ingår i uppdraget. Det ger en naturlig arena för samverkan mellan Region Örebro län, Kumla kommun och Örebro universitet.

- Akvarellen, som är ett nytt och modernt demensboende där vi arbetar efter de senaste metoderna, lämpar sig bra för att påbörja en nära samverkan mellan dessa tre huvudmän i syfte att förbättra och kvalitetsutveckla verksamheten, menar Malin Karlsson, enhetschef på Akvarellen.

Våra äldre medborgare ska kunna leva det liv de önskar, och begrepp som respekt, självbestämmande, integritet och värdighet ska vara centrala. För att säkra detta inför framtiden, då de äldre blir fler, är det viktigt att utbildning och forskning kan integreras i den dagliga omvårdnaden.

- Vi skapar förutsättningar för en positiv lärandekultur och ger möjlighet att testa nya pedagogiska metoder och arbetssätt i vardagen, säger Annica Sjöqvist, ordförande i socialnämnden.