Grön el sparar Kumla kommun miljönbelopp

Tack vare satsningarna på vindkraft hos kommunägda energiföretaget KumBro Vind sparade Örebro och Kumla kommun över 11 miljoner kronor förra året.

Kumla och Örebro kommuns gemensamma vindkraftsbolag KumBro Vind har under 2018 kunnat spara kommunerna 11.4 miljoner kronor. Kostnaderna hålls nere tack vare att elen produceras till ett fast pris.

Att KumBro Vind ökar mängden el från vindkraft är dessutom en förutsättning för att Kumla kommun ska nå sina hållbarhetsmål. Bara under 2018 levererade KumBro Vind 91,6 GWh grön el, vilket har minskat utsläppen med hela 32 700 ton co2.

- Det är viktigt att se KumBro Vind som en del av en helhet. Vi ägs av kommunmedborgarna och vårt mål är att skapa nytta för dem. En egen energiproduktion från vind håller nere kostnaderna och bidrar till minskade klimatutsläpp, säger Peter Lilja, VD för KumBro Vind.

I Kumla kommun framhåller man värdet av att använda egenproducerad el för att nå kommunens miljömål.

- År 2020 ska Kumla kommun vara självförsörjande på förnybar el. KumBro Vind är en förutsättning för att vi ska nå det målet och i grunden handlar det om att vi tar ett ansvar för att lämna en mer klimatsmart värld till våra barn och barnbarn, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun.

Om KumBro Vind AB

Bolaget äger 16 vindkraftverk i olika vindparker runt om i landet, varav tre av dem står i Ekeby i Kumla kommun. Bolaget är en del av KumBro-koncernen som ägs till 80 % av Örebro kommun och 20 % av Kumla kommun. Koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning. Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.