Krav på e-faktura från 1 april

Från den 1 april 2019 träder en ny lag om upphandling i kraft, och du som leverantör till Kumla kommun måste fakturera oss med e-faktura.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss i Kumla kommun, ska därför faktureras med en e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Viktigt att uppge vår referenskod

Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan. Saknas eller är referenskoden felaktig kommer e-fakturan komma tillbaka till er för hantering.

Mer information om hur du skickar e-faktura till oss. Öppnas i nytt fönster.