Orklas och PostNords lager blir något försenat

Kommunledningen i Kumla har träffat Orkla Foods Sverige och PostNord TPL angående byggnation av nytt storlager i Kumla.

Vid mötet meddelade Orkla Foods Sverige och PostNord TPL att Orklas utökning av lager och distribution i samspel med PostNord TPL gällande etablering i Kumla förskjuts preliminärt från 2020 till 2022 när det gäller uppstart av verksamheten.

Projektet har präglats av en relativt snäv tidsplan där parterna nu har konstaterat att en senarelagd uppstart skapar bättre förutsättningar för en långsiktig etablering.

Det kommunala arbetet med denna satsning fortsätter enligt plan. PostNord har erlagt handpenning för fastigheten och den nya detaljplanen kommer inom kort att antas av samhällsbyggnadsnämnden.

- Jag vill dock framhålla att samarbetet med Orkla och PostNord TPL har varit och är mycket bra, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.