Vem eller vilka tycker du ska få pedagogiska priset 2019?

Fram till och med den 15 april kan du nominera ett arbetslag eller en enskild pedagog till Kumla kommuns pedagogiska pris 2019!

Kumla kommuns pedagogiska delas ut årligen i två kategorier:

  • Förskola och pedagogisk verksamhet.
  • Fritidshem och skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, John Norlandergymnasiet, vuxenutbildning och SFI).

Samtliga kommuninvånare och anställda inom Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelning sker i samband med nämnd för livslångt lärandes sista sammanträde innan sommaren.

Tycker du att något eller några av nedanstående kriterier passar in på ett arbetslag eller en enskild pedagog?

  • Pristagarna har visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.
  • Pristagarna har skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust att lära och visat resultat.

Nominera

För att nominera någon eller några till priset använder du vår e-tjänst Nominera till pedagogiska prisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.