Automatiserad handläggning av försörjningsstöd

Ska ge mer tid till att träffa och stötta våra invånare.

Kumla kommun arbetar ständigt för att öka servicen till kommunens invånare. En del i detta är arbetet kring målet att minska antalet dagar från ansökan om försörjningsstöd till beslut.

Med anledning av detta kommer socialförvaltningen i Kumla kommun nu att påbörja arbetet med att automatisera handläggningen av försörjningsstöd. Om allt går som planerat kommer detta att vara i bruk i början av 2020.

Förbättrad service till kommuninvånarna

Genom att automatisera handläggningen av försörjningsstöd kan det administrativa arbetet för handläggarna minska och på så sätt frigörs tid. Tid som istället kan användas till att träffa invånare och ge dem individuellt stöd för att få bättre förutsättningar att komma ut i eget avlönat arbete. Automatiserad handläggning innebär också att tiden, från ansökan till beslut, kan kortas ner.

Vi har sedan sommaren 2016 en e-tjänst för att ansöka om försörjningsstöd och nu tar vi nästa steg i detta arbete för att ge våra medborgare en så bra och effektiv service som möjligt, säger verksamhetschef Malin Bäcklund.

Viktigt att vi arbetar med rätt saker

Genom automatiseringen är handläggningen fortsatt rättssäker och håller hög kvalitet, men mer effektiv, vilket gör att våra handläggare kan använda sin kompetens och arbetstid till att träffa och ge individuellt stöd till våra invånare.

Vi kommer under våren att påbörja ett projekt kring införandet av automatiserad handläggning och då är det viktigt att involvera våra handläggare. Vi måste tillsammans titta på hur vi i och med detta nya arbetssätt kan använda vår tid på bästa sätt, säger verksamhetschef Malin Bäcklund.