Uppvaktning på Folkets Hus

Måndagen den 17 december hölls 2018 års sista sammanträde i kommunfullmäktige. I samband med detta uppmärksammades medarbetare som arbetat 25 år inom kommunen, avgående revisorer samt ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt ungdomsledarstipendiater och kulturpristagare.

25-åringar

Av 8 st inbjudna kom 6 st medarbetare till Folkets Hus denna afton för att njuta av en god middag, tillagad och serverad av elever och lärare vid JN-gymnasiet och Virginska skolan, samt ta emot minnesgåva och blommor.

Ungdomsledarstipendiater

Ungdomsledarstipendiater

Vi säger stort grattis till Tilde Pettersson, som är aktiv ledare i Ekeby IF.

Tildes motivering
Med sitt stora engagemang och pedagogiska ledarskap driver Tilde Petterson Ekeby IF:s barn- och ungdomsverksamhet framåt. Förutom det sportsliga utövandet lär hon ut om disciplin och uppförande. Hon ger barnen och ungdomarna självkänsla och självförtroende genom sitt sätt att vara. Tilde är en "ung" ledare som visar att ledarskap handlar om tydlighet och att låta alla vara
med på sina villkor. Hon är omtyckt och populär bland barnen i föreningen.
Tilde ställer alltid upp och tar stort ansvar, både för barnen och för föreningen, bland annat genom sitt engagemang för sommarträningen.

Vi säger även stort grattis till Ann-Sofie Boström, som är aktiv ledare i Kumla Scoutkår.

Ann-Sofies motivering
Ann-Sofie är en av Kumla scoutkårs mest drivande, engagerade och inspirerande ledare. Hon har varit verksam i Kumla Scoutkår i flera år och leder sedan hösten 2016 arbetet med äventyrscouterna. Tack vare hennes entusiasm har scoutkåren växt sig till över 100 medlemmar. Ann-Sofies, och hennes ledarkollega Nicklas Wilhelmssons, metodiska arbete har medfört att scouterna rekryterat fler vuxna ledare, vilket skapat en stark ledarbas. Det ger goda förutsättningar för en kontinuerlig ökning av medlemmar. Ann-Sofie har genomgått scouternas utbildningar Trygga Möten och Leda scouting. Utbildningar som ska säkerställa att barn och unga har en trygg och säker scouting. Kumla scoutkår ser gärna att Ann-Sofie Boström belönas med ungdomsledarstipendium för hennes insatser i föreningslivet i Kumla.

Kumla kommuns ungdomsledarstipendium tillfaller ungdomsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun. Ledaren ska vara knuten till en inom Kultur- och fritidsförvaltningen godkänd och bidragsberättigad ungdomsförening. Stipendiaterna utses årligen av Kultur- och fritidsnämnden efter förslag från föreningarna.

Kulturpristagare 2018

Anders Johansson, kulturpristagaren 2016

Bo Eriksson

Årets kulturpris för bestående insatser tillfaller Bo Eriksson som etablerat Konstslingan i Kumla, Hallsberg och Örebro. Kumla kommun är en av flera samarbetspartners och vill genom detta pris visa sin uppskattning för det hängivna arbete som Bosse lagt ner under de år Konstslingan har funnits.

Konstslingan är en årligt återkommande kulturhändelse som i år firar
10-årsjubileum! Under en helg i oktober håller konstnärer, gallerier, konstskolor och museer öppet, ofta med möjlighet till ” hemma hos-besök”. Besökarna får möjlighet att möta kulturskaparna för samtal och diskussion samt möjlighet att ta del av de verk som skapats. Årets Konstslinga erbjöd 26 besöksplatser. Ett brett utbud med fotokonst, smide, måleri, keramik och olika museer. En av startplatserna är Kumla Bibliotek där det finns en utställning med smakprov från de olika besöksplatserna. 2018 års Konstslinga besöktes av ca 3000 besökare och är en mycket väletablerad konsthändelse i vår del av länet.

Bosse är initiativtagare till Konstslingan i Kumla, Örebro, Hallsberg. Det är hans stora engagemang och arbete som gör att Konstslingan har levt vidare och befäst sin ställning som årligt konstevenemang. Under de år som Konstslingan har funnits har Bosse hela tiden jobbat med att vidareutveckla konceptet. För att involvera fler barn i och utveckla Konstslingan har förskolor och skolor vid några tillfällen inbjudits att deltaga med en utställning på Kumla Bibliotek, under namnet Barnens Konstslinga. För att uppmuntra till kollektivt resande i samband med besöken på Konstslingans olika platser anordnades 2017 gratisbussar som gick i skytteltrafik båda dagarna.

Arbetet med Konstslingan pågår året runt. Förberedelser, sponsorsarbete, genomförande och utvärdering i en ständigt återkommande cykel. Att driva Konstslingan är inte bara en arbetsuppgift utan nästintill ett sätt att leva.

Vår förhoppning är att Konstslingan kommer att finnas kvar under många år som en årlig kulturhändelse i vår del av länet.