Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Digital service för ökad integritet och effektivare arbete

Vi inför tillsyn via webben och hjälp med hemhandling i matbutik online inom hemtjänsten, och får vinster både för de äldre och för verksamheten.

Socialnämnden har beslutat att införa två digitala tjänster permanent inom hemtjänsten. Det är tillsyn via webben och att handla sin mat online.

Vi har testat tillsyn via webben och nu blir det permanent

Tillsyn via webben har vi redan använt sedan 2016 och våra utvärderingar visar många positiva effekter. De äldre fick en bättre nattsömn, då de fick sova ostört och många upplevde en ökad integritet. Den positiva effekten för personalen var att de fick mer tid för de personer som verkligen behövde ett personligt besök. Skillnaden nu är att vi inför tillsyn via webben som det första alternativet när en person behöver tillsyn.

Tillsynen fungerar så att en kamera slås på vid en tidpunkt som personen själv har varit med och bestämt. Skulle brukaren inte ses till då slås kameran på igen om en stund. Ser vi inte brukaren då beslutar vi om vi ska åka på ett besök.

De äldre får makten över sina egna inköp

Genom att de äldre handlar i en matbutik online får personen själv mer kontroll över sina köp.

Vi kommer att ha med oss den tekniska utrustningen som behövs och hjälper även till med att handla i e-butiken. Fördelen är att personen själv väljer exakt vilken vara den vill ha och kan nyttja erbjudanden. Den har också själv full kontroll över betalningarna.

För personalen innebär det en förbättrad arbetsmiljö utan att köa och bära tunga kassar, och vi kan nyttja kompetensen till omsorgsarbetet.

Butiken kör hem varorna och vissa butiker erbjuder även att packa in varorna. Servicen med utkörning kan eventuellt öka kostnaderna för den äldre, men som en kompensation höjer vi det så kallade förbehållsbeloppet (det belopp som ska täcka dina normala kostnader) med 200 kr för de som har den insatsen och som får kostnader för utkörning.

En vinst för båda parter

- Genom de digitala tjänsterna får vi positiva effekter både för våra medborgare och för vårt effektiviseringsarbete. Vi måste nyttja våra resurser bättre om vi ska klara välfärden med den förändrade befolkningsstruktur vi har, och när vi då dessutom hittar lösningar som gör det ännu bättre för de äldre känns det väldigt bra, säger Gunnel Kask, ordförande i socialnämnden.