Utdelning av ungdomsledarstipendium

Kultur- och fritidsnämnden har i år tilldelat Tilde Pettersson Ungdomsledarstipendium för ledare under 25 år och Ann-Sofie Boström Ungdomsledarstipendium för ledare över 25 år.

Vi säger stort grattis till Tilde Pettersson, som är aktiv ledare i Ekeby IF.

Tildes motivering
Med sitt stora engagemang och pedagogiska ledarskap driver Tilde Petterson Ekeby IF:s barn- och ungdomsverksamhet framåt. Förutom det sportsliga utövandet lär hon ut om disciplin och uppförande. Hon ger barnen och ungdomarna självkänsla och självförtroende genom sitt sätt att vara. Tilde är en "ung" ledare som visar att ledarskap handlar om tydlighet och att låta alla vara
med på sina villkor. Hon är omtyckt och populär bland barnen i föreningen.
Tilde ställer alltid upp och tar stort ansvar, både för barnen och för föreningen, bland annat genom sitt engagemang för sommarträningen.

Vi säger även stort grattis till Ann-Sofie Boström, som är aktiv ledare i Kumla Scoutkår.

Ann-Sofies motivering
Ann-Sofie är en av Kumla scoutkårs mest drivande, engagerade och inspirerande ledare. Hon har varit verksam i Kumla Scoutkår i flera år och leder sedan hösten 2016 arbetet med äventyrscouterna. Tack vare hennes entusiasm har scoutkåren växt sig till över 100 medlemmar. Ann-Sofies, och hennes ledarkollega Nicklas Wilhelmssons, metodiska arbete har medfört att scouterna rekryterat fler vuxna ledare, vilket skapat en stark ledarbas. Det ger goda förutsättningar för en kontinuerlig ökning av medlemmar. Ann-Sofie har genomgått scouternas utbildningar Trygga Möten och Leda scouting. Utbildningar som ska säkerställa att barn och unga har en trygg och säker scouting. Kumla scoutkår ser gärna att Ann-Sofie Boström belönas med ungdomsledarstipendium för hennes insatser i föreningslivet i Kumla.

Kumla kommuns ungdomsledarstipendium tillfaller ungdomsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun. Ledaren ska vara knuten till en inom Kultur- och fritidsförvaltningen godkänd och bidragsberättigad ungdomsförening. Stipendiaterna utses årligen av Kultur- och fritidsnämnden efter förslag från föreningarna.