Nu börjar rivningsarbetet i kvarteret Gladan

Nu är det dags att riva samtliga fastigheter i hela kvarteret Gladan, som ligger mellan Västra Drottninggatan, Parkgatan, Nygatan och Fabriksgatan.

I dag står där 14 hus av olika storlek, och många av dem har stått tomma länge. Avsikten är att förtäta Kumla centralt och kvarteret är planlagt för flerfamiljshus.

Kartbild över kvarteret Gladan

Rivningsarbetet startar 8 oktober och beräknas pågå under oktober och november.

Marken ska Kumla kommun sälja till PeKum, som är ett fastighetsbolag som Kumla Bostäder och Peab Bostad äger tillsammans. Planen är att det ska byggas 140 lägenheter i kvarteret. Den första etappen börjar byggas i början av nästa år.