Tömning av Kumlasjön

På grund av den olovliga inplanteringen av spegelkarpar i Kumlasjön, så kommer vi nu att behöva tömma den på vatten under oktober 2018.

Spegelkarpen är en oönskad art, den förekommer inte naturligt i landet och den utgör ett hot mot våra svenska växt- och djurarter. Under det senaste året har spegelkarparna förökat sig och orsakat stor skada i sjön. Det handlar till exempel om övergödning och uppgrumlad botten, vilket försämrar sikten i sjön och vattenväxternas chans till överlevnad.

Kommunen har blivit uppmanade av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att genomföra denna åtgärd, dels för att förhindra att spegelkarparna sprider sig till Kumlaån och därefter till Kvismaredalen, men också för att fiskarna kan bära på sjukdomar som kan sprida sig till våra inhemska fiskarter.

Vi omhändertar näckrosorna

Parkförvaltningen kommer att ta hand om näckrosorna som finns i sjön och förvara dem under vintern, för att sedan plantera ut dem när vattennivån och vattenkvalitén återhämtat sig. I samband med tömningen kommer vi även att ta bort all vass omkring sjön.

Vattnet åter i vår

Under april-maj 2019 kommer Kumlasjön åter att vattenfyllas. Vattnet kommer att tas från den intilliggande vattentäkten och återfyllningen beräknas ta omkring en månad. Tiden kan komma att variera beroende på hur stor mängd vatten som kan tas från den intilliggande åsen. Vi vill också passa på att påminna om att det är förbjudet för allmänheten att fiska i Kumlasjön. Tillsammans håller vi sjön fin och frisk.