Den här veckan får de första eleverna sina datorer!

Den här veckan påbörja övergången till en dator per elev i Kumlas skolor. Först ut är Vialundskolan och Stene skola där eleverna får sina datorer denna vecka.

I samband med införandet av en till en övergår också skolorna till att använda Chromebooks, en sorts dator med pekskärm där alla program finns, och arbeten sparas på Internet i det s.k. molnet. Eleverna ska också kunna ta hem datorn för att kunna göra skolarbete hemma.

- Denna satsning är helt i linje med Kumla kommuns digitala agenda ”Digitala Kumla 2025” om att vi ska ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Det bidrar till en bättre lärandeprocess med målet att fler elever ska nå kunskapskraven. Samtidigt visar det på att Kumla följer med i utvecklingen och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Oskar Svärd (m), ordförande i Nämnd för livslångt lärande.

- Vi har under en tid nu noggrant arbetat med och planerat för införandet av en dator per elev i Kumla kommun. Vi har tagit god tid på oss för att få med alla lärdomar utifrån pilotprojektet, andra kommuner och forskning vilket gör att vi nu känner oss mycket väl förberedda för att införa en till en. Förutom verksamheternas engagemang och vilja till utveckling visar också detta projekt på ett gott samarbete mellan förvaltningar i kommunen vilket har underlättat hela processen och skapat goda förutsättningar nu när det sjösätts. Vi kommer följa upp införandet på de två första skolorna för att sedan fortsätta med övriga grundskolor. Fantastiskt roligt att vi nu är på gång, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand. 

En elev framför sin nya elevdator

Först ut med att få sina datorer var eleverna i klass 6 på Stene skola.

Fredrik Kjellgren arbetar som IKT-pedagog i Kumla och menar att det finns många vinster med digitaliseringen.

- Det är dels en jämlikhetsfråga, alla elever får samma utrustning. Tekniken ger också mycket stöd, som rättstavning eller uppläsning. Elever i behov av särskilt stöd får det utan att behöva vara annorlunda i klassrummet, säger Fredrik Kjellgren.

- För lärarna kan vi också se många vinster. Allt material på samma ställe, utan pärmar och löspapper. Många program som ger övningsuppgifter och rättningar direkt, menar Fredrik Kjellgren.

Elev som arbetar på sin dator

Flera av eleverna på Vialundskolan har också fått sina datorer idag.