Kumla höjer sig tack vare nytt höjdsystem

Den 15 oktober ansluter sig Kumla kommun till rikets höjdsystem RH2000 och det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla.

Vi byter från RH70 till RH2000

Den 15 oktober ansluter sig Kumla kommun till rikets höjdsystem RH2000, det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla. Detta innebär dock att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

Samma höjdsystemsskifte sker även i Hallsbergs kommun.

För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så framgår det alltid vilket höjdsystem som används.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Kumla kommun är det 0,203 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70. I Hallsbergs kommun är det 0,200 meter högre och skiftet Östansjö/Vretstorp är 0,186 meter högre än det gamla systemet RH70.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Mer information

Plan- och Geodataenheten på Kumla kommun kan hjälpa till med frågor samt leverans av höjdfixar. Du når oss på 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kontakta även lantmäteriet om ni vill ha djupare information angående det nya höjdsystem, geoidmodeller etc.