2,7 miljoner för ett grönare Kumla!

Vi kan med glädje berätta att Kumla kommun beviljats 2,7 miljoner kronor i bidrag från Boverket.

Bidrag till grönare städer

Kumla kommun får 2,7 miljoner i bidrag från Boverket – ett bidrag till grönare städer. Pengarna ska användas för att anlägga grönska i den nya stadsdelen Gröna Sörby. Det handlar till exempel om trädalléer, planteringar, grönstråk som knyter samman den nya bebyggelsen med omkringliggande grönområden och översvämningsbara ytor – för att ta hand om dagvatten.

Gröna Sörby

Området Gröna Sörby ligger cirka 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen.

Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen. Bebyggelsen och grönområdena ska vara sammanbyggda och skapa en väv mellan stad och natur.

Planprogrammet, som antogs i oktober 2016, visar på ett förslag med cirka 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält. Vi arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för etapp 1. Klicka här för mer information.

Skiss över Gröna Sörby, etapp 1

Detta är ett förslag på hur etapp 1 skulle kunna se ut.