Beläggningsarbete i Hällabrottet och Kvarntorp

Under perioden 7-21 augusti pågår det beläggningsarbete på fyra platser i Hällabrottet och Kvarntorp.

På dessa ställen kommer asfalt att fräsas bort, sen läggs ny betäckning och därefter ny och fin asfalt.

Flaggvakter kommer att finnas på plats så kör försiktigt samt om möjligt, välj annan väg.

Beläggningsarbete på fyra platser

Hällabrottet, Örstavägen

Örstavägen från 52:an och fram till järnvägen.

Hällabrottet, Yxhultsvägen

Från Hynnebersvägen mot Hästhagsbrottet.

Hällabrottet, Yxhultsvägen

Cirka 250 meter utanför Perssonsten.

Karta, beläggningsarbete i Hällabrottet

Kvarntorp, Ljungströms väg

Ljungströms väg, mellan informationstavlorna och fram till återvinningscentralen. 

Karta, beläggningsarbete i Kvarntorp