Vi bevattnar med renat avloppsvatten

Det torra vädret gör att vi måste vattna mycket. Vi är rädda om dricksvattnet och bevattnar med vatten från reningsverket.

Den torra sommaren innebär hårt arbete för växternas överlevnad. Det torra vädret innebär att våra planteringar runt om i kommunen behöver mycket vatten. Även träd som planterats för ca 3 år sedan och normalt klarar sig utan stödbevattning måste vattnas för att överleva en så här torr sommar. Våra sommarblommor som smyckar kommunen med behöver också ordentligt med vatten för att må bra och blomma rikligt. Men vi vill vara rädda om vårt dricksvatten från Tisaren och därför använder vi renat avloppsvatten direkt från reningsverket när vi bevattnar, förutom i Stadsparken, där vi använder vatten från sjöarna.