Vi fixar till den "gröna korridoren" mellan Önskeholmsgatan och Olstorpsgatan samt Lugnets gata

I Kumla kommun arbetar vi sedan några år med att anlägga naturstigar för barn. Meningen är att och locka ut dem i grönområden i närheten av lekplatser för lek och lärande i naturen.

De närmsta dagarna arbetar parkavdelningen med att lyfta fram en befintlig stig i den ”gröna korridoren” mellan Önskeholmsgatan och Olstorpsgatan samt Lugnets gata genom att röja undan en del sly.

Själva huvudstigen, som kallas för Viltstigen, går nere i skogen precis vid lekplatsen Skogsgläntan. För dem som vill gå en längre promenad finns möjligheten att gå från lekplatsen, genom Vargavrån och ända fram till Pokerskogen, via den ”gröna korridoren” som finns mellan bostadsområdena.

Dessa ”gröna korridorer är viktiga i staden för att framförallt djur, fåglar och insekter ska kunna vandra mellan olika grönområden, men är även trevliga för människor att vandra på.