John Norlandergymnasiet avvecklas

Kumla kommunfullmäktige har, den 18 juni 2018, fattat beslut om att avveckla John Norlandergymnasiets nationella program och sökbara introduktionsprogram (yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val) från och med läsåret 2020/2021.

Så här säger nämnd för livslångt lärandes ordförande Oskar Svärd om beslutet:
- I ett läge, med få sökande till programmen tillsammans med den kritik som revisionen och skolinspektionen lämnat, har vi fattat beslut utifrån vad vi anser är bäst för Kumla kommun. Nu är det viktigt att de elever som går på skolan får gå kvar och att alla kommande gymnasieelever i Kumla kommun tillhandahålls en god utbildning hos annan huvudman. Det är aldrig kul att lägga ned en skola, det har inte varit en enkel process eller en lätthet att fatta det här beslutet. Samtidigt måste vi ta ansvar för situationen och handla utifrån det, det gör vi nu och det kommer vi fortsätta att göra.

Beslutet följer det som i utredningen benämns som alternativ 3. Bakgrunden till beslutet är att förvaltningen inte ser det som möjligt att bedriva en effektiv gymnasieutbildning utifrån den lokalsituation som finns idag. Frågan har vidare aktualiserats utifrån det minskade antalet sökande som setts under de senaste tre åren.

Elever erbjuds att gå kvar

Utifrån förslaget erbjuds de elever som idag går på John Norlandergymnasiet att gå kvar och slutföra sin gymnasieutbildning på skolan.
- Det är bra att vi nu har ett beslut om John Norlandergymnasiets framtid så att alla vet vad som gäller. Under flera år har vi haft ett minskat antal sökande och det har gjort att framtiden för skolan har varit oviss under en längre period. Det har varit en tuff process, framförallt för personalen på skolan, men när det nu finns ett tydligt beslut så kan vi fortsätta jobba utifrån det. Att alla elever får gå klart sin utbildning på skolan känns väldigt bra och nu är vårt fokus att göra de sista åren för eleverna på John Norlandergymnasiet så bra som möjligt, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Nämnden utreder språkintroduktion, preparandutbildning samt individuellt alternativ

Samtidigt får nämnd för livslångt lärande i uppdrag att utreda om språkintroduktion, preparandutbildning och individuellt alternativ kan erbjudas inom vuxenutbildningens organisation. Denna utredning ska som senaste presenteras vid nämndsammanträdet den 20 december 2018.

Plan för avveckling av John Norlandergymnasiet

Nämnd för livslångt lärande får också i uppdrag att presentera en plan för avveckling av John Norlandergymnasiet. Denna plan ska som senaste presenteras vid nämndsammanträdet den 20 december 2018.