Grattis Maria Björklund!

Bild från utdelningen på Skogstorpsskolan

Idag har Maria Björklund, på Skogstorpsskolan 7-9, tilldelats Kumla kommuns pedagogiska pris. Maria arbetar som no-lärare och blev nominerad av elever på skolan.

Motivering

Det pedagogiska priset tilldelas Maria för att hon genom sitt varierande arbetssätt och med för sina ämnen nytänkande arbetsformer skapat intresse, lust att lära och engagemang bland eleverna. Arbetssättet har också medfört bättre arbetsro och trygghet i klassrummet.

Maria upplevs även som en förtroendeingivande person och någon som eleverna kan prata med om saker som hänt, vilket ökar tryggheten hos eleverna.