Vi belönar duktiga elever inom vård- och omsorgsprogrammet!

Socialnämnden delar ut ett stipendium till tre Kumlaelever som läser vård- och omsorgsprogrammet och som har varit seriösa och ambitiösa under gymnasietiden.

2018 års stipendium på 3.000 kr var tilldelas Wilma Olsson och Clara Bergsten på Alléskolan samt Felicia Kjellberg på Rudbecksgymnasiet. 

Eleverna har fått goda omdömen från skolan och de har varit duktiga, seriösa och ambitiösa under sin gymnasietid. Eleverna har kämpat hårt för att nå sina mål och stipendiet är ett erkännande för deras goda skolarbete.

Socialnämnden önskar förmedla till eleverna att valet av deras yrke är ett viktigt och uppskattat arbete som har stor betydelse för människors liv som behöver vård och omsorg.