Grattis Hallondalens arbetslag!

Bild från utdelningen på Trädgårdens förskola

På bilden ser ni Hallondalens arbetslag (med undantag för Rebecca Gustavsson) och vikarie Elin Lundmark samt verksamhetschef Cathrine Hansson Sonnerstedt, förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand, nämndens ordförande Oskar Svärd samt vice ordförande Annica Moberg.

Idag har arbetslaget Hallondalen, på Trädgårdens förskola, tilldelats Kumla kommuns pedagogiska pris i kategorin Förskola och pedagogisk verksamhet.

Hallondalens arbetslag består av Maria Forsberg, Maria Holm, Johanna Oskarsson, Caroline Bergström och Rebecca Gustavsson.

Motivering

Hallondalens pedagoger har tagit ett stort initiativ att hitta bra arbetsformer i alla sammanhang och utgår från barnens egna förmågor, både inomhus och utomhus.
Pedagogerna utgår från barnens egna styrkor och ser att barn lär sig på olika sätt.
Barnen på Hallondalen uppmuntras till att vara kreativa i sitt skapande genom att exempelvis göra sina egna sagor och ramsor.

Genom att tar vara på närmiljön - använda skogen, biblioteket, ishallen och sin egen gård - får barnen erövra nya erfarenheter, stärka sina intressen, skapa nyfikenhet i sitt lärande och i sin utveckling i förskolan.

Pedagogerna på Hallondalen fångar barnen på ett enkelt och framgångsrikt sätt i sitt tema- och projektinriktade arbetssätt samt sätter ord på och synliggör lärprocessen för vårdnadshavare utifrån läroplansmålen med stort engagemang.