Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Framtidens Kumla tar form!

Just nu pågår samrådet för Översiktsplan Kumla kommun 2040 och vi är intresserade av vad du tycker om förslaget.

Med Översiktsplan Kumla kommun 2040 tar vi riktning för hur vår framtida livsmiljö ska komma att se ut och hur mark och vatten ska användas.

Just nu pågår samrådet för översiktsplanen och vi är intresserade av vad du tycker om förslaget.

Här finns allt material och här kan du lämna dina synpunkter.