Förra året gick bra och vi säkrar för en växande kommun

Vi har gjort bokslut för 2017 och kan konstatera ett ekonomiskt överskott på 81,3 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor bättre än det planerade överskottet.

Av överskottet är 29 miljoner realisationsvinster efter försäljningar av tomter. De pengarna går direkt till investeringar som hör tomtförsäljningen till, så som gator, vatten och avlopp, belysning som behövs där det ska byggas nytt.

Vi rustar för fler barn och äldre

Det är viktigt med ett överskott i ekonomin som kan användas till framtida investeringar för att möta ökade behov av välfärdstjänster. Vår kommun växer och vi får fler barn som behöver barnomsorg, skola och en god fritid, och med en allt äldre befolkning måste vi måna om bra omsorg och service.

- Det är glädjande att vi gör ett så bra resultat. Det skapar ett viktigt utrymme för att kunna betala våra kommande investeringar med egna pengar och slippa att låna i bank säger Johan Hultgren som är ekonomichef i Kumla kommun.

Fler invånare bidrar till höjd kvalitet

Vi kan se att det är fler som vill bo i Kumla. Det är många som står i vår tomtkö och det finns ett stort behov av lägenheter. Det är både roligt och viktigt. Med fler invånare säkrar vi en bättre ekonomi på lång sikt och det grundar för en välmående kommun med ett bra utbud av skola, omsorg, infrastruktur, kultur och fritid.

Digitaliseringen hjälper oss att klara ökade krav

Daniel Jansson-Hammargren är kommundirektör i Kumla. Han menar att det positiva ekonomiska resultatet är glädjande och att det ger kommunen en förutsättning och stabilitet i dess strävan att kontinuerligt öka kvaliteten i organisationens verksamheter.

- Vår organisation jobbar för att en större och äldre befolkning ska ta del av våra välfärdstjänster. Vi, liksom övriga kommunsverige kommer att behöva göra mer för samma peng. Digitaliseringen är vårt viktigaste redskap i denna förändringsresa, säger Daniel.