En dator per elev i våra grundskolor

Skolan står inför stora förändringar då kraven på digitalisering ökar. Till hösten 2018 ställer också läroplanen högre krav på grundskolan inom detta område och i och med detta inför vi nu en dator per elev.

En dator per elev

I höst kommer många grundskolelever i Kumla att få tillgång till en ”egen” dator för sitt skolarbete. Först ut blir eleverna på Vialund och Stene och efter det är det dags för Kumlaby 7-9 och Skogstorp 7-9.

I dagsläget finns det i genomsnitt en dator på varannan elev så den nya satsningen med en dator per elever gör det lättare för lärarna att använda datorerna i undervisningen. Eleverna kommer också att kunna ta hem datorn för skolarbete. I de senare årskurserna kommer eleverna själva att ansvara för datorerna, vilket kommer att spara mycket tid för lärarna.

På de skolor där datorerna delas ut ska rektor och lärare genomföra en utbildning som gör att de bättre kan ta till vara på teknikens möjligheter.

Under hösten kommer det att bli klart när resterande eleverna ska få tillgång till en ”egen” dator.

Ny kursplan

Förändringen genomförs för att Kumlas skolor ska klara av att leva upp till de nya kursplaner som gäller från läsåret 2018/2019. Ett mål är också att användandet av datorer och Internet i undervisningen ska stödja arbetet med att nå skolans kunskapsmål och förändra undervisningen.

Pilotprojekt

Ett pilotprojekt har genomförts med tre klasser - en klass vardera på Vialundskolan, Kumlaby skola och Skogstorpsskolan.

- Under pilotprojektet kunde vi se att eleverna ges mer likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap genom att t ex kunna ta med sig datorn hem. En dator per elev ger större möjligheter för individanpassning samtidigt som eleverna kan samarbeta på nya sätt vilket öppnar upp för en större variation och en mer formativ undervisning, säger Fredrik Kjellgren som arbetar som IKT-pedagog och som varit projektledare för pilotprojektet.

Detta innebär också att undervisningen till viss del förändras. Vi arbetar därför med att fortbilda lärarna samt fylla datorerna med kvalitativt innehåll.

Här visade det sig att både elever och lärare var nöjda med att kunna använda datorer oftare och de tyckte också att undervisningen förändrades och underlättades.