Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Fortsatt gott företagsklimat i Kumla kommun

Kumla befäster sin plats som en av länets bästa kommuner avseende företagsklimatet.

Kumla kommun får bästa siffror för näringslivsklimatet sedan 2012. Svenskt Näringsliv frågar varje år företagare om företagsklimatet i respektive kommun. I årets mätning ökar det sammanlagda resultatet för Kumla från 3,62 till 3,87, dvs med + 0,25 enheter.

Fler företagare anger också att de tycker att företagsklimatet i Kumla är bra, mycket bra eller utmärkt, detta brukar omnämnas som positiva andelar. År 2016 var det 53% som tyckte att det var bra, mycket bra eller utmärkt. År 2017 var det 57% och i år 2018 har det ökat till 62% som anger positiva andelar.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson är mycket positiv över resultatet och framhåller Kumlaföretagens drivkraft och energi.

- Jag har under senaste året besökt många företag i Kumla och möts av framtidstro och satsningar som stärker vår kommun. Det är tack vare framgångsrika företag som anställer Kumlabor som kommunen får skatteintäkter vilket är förutsättningen för att bedriva välfärd till både unga och gamla, framhåller Katarina Hansson.