Ekeby förskola invigde Sinnenas trädgård

På Ekeby förskola firades förskolans dag med glass och invigning av Sinnenas trädgård.

Sinnenas trädgård är full av uppleveser, utforskande med vattenbanor, ljus och skugga, naturens kretslopp och mycker mer.

Här finns växter och bär att känna, lukta, titta och smaka på. Vi tänker oss också att här ska finnas mycket djur, som insekter, maskar och fåglar att titta och lyssna på. Vi har satt upp insektshotell och planterat växter som lockar till sig mycket insekter.

Vi har även tillfört andra material som stimulerar alla sinnen, till exempel vackra tyger att se och känna på, stubbar och stenar att klättra, känna, gå och stå på samt barnens egna utsmyckningar och bidrag efter hand.

Syftet med Sinnenas trädgård är att skapa en mötesplats utomhus där våra yngre och äldre barn på förskolan kan mötas, uppleva och utforska tillsammans och lära av varandra. Tidigare fanns ingen sådan plats på vår förskola, eftersom våra utegårdar är separerade med de yngre och de äldre var för sig.

Varför en Sinnenas trädgård?

Under våren 2017 började vi planera och tanken var att skapa en mötesplats utomhus på förskolan. En plats där alla barn på förskolan kan mötas, utforska och upptäcka tillsammans. Vi bestämde oss för att kalla mötesplatsen för Sinnenas trädgård, och planerade att bygga upp fem olika rum - ett för varje sinne. Föräldrar, barn och pedagoger har varit delaktiga i hela processen i planering och skapande.

Bandet klipps vid invigningen av Sinnenas trädgård
Ett barn tittar på fröpåsar
En skylt med texten Sinnenas trädgård
Barn som kastar stenar i vatten
Barn som hoppar på stubbar