Lågflygningar över Kumla i maj och juni

Sveriges gelogiska undersökning (SGU) genomför geofysiska flygmätningar över sydnärke från den 14 maj till mitten av juni.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan, på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

I delar av området kommer andra elektromagnetiska flygmätningar att göras med helikopter. Dessa syftar framförallt till att hitta grundvattenmagasin.

Du kan läsa mer om flygningarna på SGU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster