Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Välj biltvätten i stället

Genom att alltid tvätta din bil på en biltvätt kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år.Hela 20 miljoner av dessa biltvättar sker direkt på gatan. Det innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetallar och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön.

Stora biltvättarhelgen startade 2014 för att inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt.