Vi bygger gång- och cykelväg längs Skolvägen

Under maj månad blir det byggarbete på Skolvägen och vi ber om överseende om det blir stökigt.

Under maj månad kommer vi att bredda trottoaren för att skapa en gång- och cykelväg på Skolvägen. Den kommer att sträcka sig från stationen till Kvarngatan.

Det här är en del av vårt långsiktiga arbete för att öka trafiksäkerheten i Kumla.

Det kan bli lite trångt och bökigt under själva arbetet och vi ber om ditt överseende.