Vi ökar antalet behöriga lärare i skolorna i Kumla kommun

Förvaltning för livslångt lärande har arbetar målinriktat och långsiktigt med att höja kvaliteten i skolans verksamheter. Ett av prioriteringsområdena är att säkerställa kompetensen genom att ha behöriga pedagoger.

Arbetet har gett frukt vi har ökat åtta procentenheter, och i slutet av förra året var 76 % av våra lärare behöriga i minst ett ämne. Det är fler än i resten av landet där lärarbehörigheten ligger på 71 %.

Hårt och målmedvetet arbete som gett resultat

Ann-Sofie Vennerstrand, chef för förvaltning för livslångt lärande, är nöjd med resultatet och säger:

Ett målmedvetet och långsiktigt arbete som har gett gott resultat. Statistiken visar att vi är på rätt väg och det ger positiva effekter som gör det möjligt att nå ännu längre. Vi har under flera år aktivt jobbat med att organisera skolorna efter lärarnas behörighet från årskurs 1 vilket har inneburit ett hårt arbete för våra rektorer men med mycket lyckat resultat.

Fler positiva effekter

Ann-Sofie ser fler positiva effekter av den ökade andelen behöriga lärare. Det höjer kvalitén i elevernas undervisning och även i arbetsmiljön i hela kollegiet. Vi har också haft lättare att rekrytera lärare under den sista tiden vilket tyder på att vi är en attraktiv arbetsgivare och vi kommer fortsätta jobba för att bli ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Politiken är nöjd med utvecklingen

Oskar Svärd, ordförande i nämnd för livslångt lärande, är också nöjd med utvecklingen ur ett politiskt perspektiv. Han säger:

Ett långsiktigt arbete visar goda effekter. Vi kommer fortsättningsvis arbeta för att Kumla ska utvecklas som skolkommun, det arbetet kommer inte stanna upp. Med fler behöriga lärare kommer med största sannolikhet också resultaten förbättras för eleverna.