Vi planerar för drygt 60 tomter i Gröna Sörby

Vi vill göra det möjligt för fler att låta sina husdrömmar bli sanna, och nu planerar vi för att det nya området Gröna Sörby.

Kumla växer och det finns ett stort intresse av att bygga och bo i Kumla. Vi vill göra det möjligt för fler att låta sina husdrömmar bli sanna, och nu planerar vi för att det nya området Gröna Sörby, väster om Ericsson ska bli verklighet.

Innan årets slut

Här kommer det bli småhusbebyggelse med 50-60 småhustomter och 8 tomter för flerfamiljshus. Småhustomterna kommer vara klara för bokning innan årets slut och kommer att erbjudas via vår tomtkö.

- Kumla kommun växer vilket är väldigt glädjande, under 2017 beviljades 70 bygglov för småhus och i Kumla kommuns tomtkö står det nu över 170 personer i kön och nya anmälningar till kön kommer varje vecka, säger Andreas Brorsson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Vad gör vi nu?

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att starta arbetet med att ta fram en detaljplan och en fördjupad förstudie för området. Vi börjar med en dagvattenutredning och en trafik- och bullerutredning under våren.