Vi rustar för klimatförändringar

I och med de klimatförändringar som vi redan kan konstatera i Kumla, arbetar vi långsiktigt för att vara väl rustade. Ett viktigt arbete i det är att hantera stora mängder dagvatten vid skyfall.

Ny pumpstation vid Drottninggatan - Odengatan

Nu bygger vi en ny pumpstation vid Drottninggatan-Odengatan, strax intill tunneln som går under järnvägen. Den befintliga pumpen har för låg kapacitet, är gammal och är väldigt svår att underhålla. Därför bygger vi nu en helt ny pumpstation med nya pumpar.

Bygget kommer att påverka trafiken

Under kortare perioder kommer trafiken här att påverkas av att byggtrafik och utrustning måste fram. Då styr vi om trafiken och gör nya övergångsplatser.

De som bor intill kommer tyvärr att kunna uppfatta ljud från bygget, men de kommer att få särskild information inför de mest bullriga momenten i arbetet.