Ny bygglovstaxa gör det tydligare och rättvisare

Från och med 1 mars har Kumla kommun en ny bygglovstaxa. Har du tänkt att söka bygglov kan det vara värt att ansöka nu.

- Priserna i den nya taxan är satt efter den genomsnittliga arbetstiden för att handlägga respektive typ av ärende, säger Åsa Gunnarsson som är bygglovchef i Kumla.

Enkelt att se kostnaden i förväg

Med den gamla taxan räknade vi ut kostnaden utifrån ett antal parametrar. I den nya taxan är det enklare att se direkt vad respektive ansökan eller anmälan kommer att kosta. Det blir tydligare för våra medborgare och det blir mer rättssäkert när vi inte riskerar att beräkna på olika sätt.

Det är arbetstiden för handläggningen som räknas

Där man ser störst skillnad är vid bygglovsansökningar för väldigt stora byggnader. Tidigare beräknade vi priset efter kvadratmeter och för stora byggnader blev det automatiskt dyra bygglov. Men det behöver inte betyda att ärendet är mer komplicerat att handlägga för att byggnaden är stor, och det märks i den nya taxan. Nu betalar man för den faktiska arbetstiden för vår handläggning, förklarar Åsa.

Många kommuner gör på samma sätt

Den nya bygglovstaxan är utformad utifrån SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer på hur vi ska arbeta utifrån PBL (Plan- och bygglagen), och det är många kommuner som börjar följa den rekommendationen.