Första spadtaget har tagits för nya friförskolan Fjärilen

Första spadtaget för den nya privata förskolan Fjärilen togs under förmiddagen tisdag den 30 januari av Leila Parsa, vd för Nanny Bell, och Oskar Svärd, ordförande för nämnd för livslångt lärande i Kumla kommun.

Det privatägda familjeföretaget Nanny Belle fick under 2017 godkänt av Kumla kommun att starta en förskola i kommunen. Förskolan ska heta Fjärilen och byggas i Ryttartorpet, på Husargatan 16-18 i Kumla.

Förskolan beräknas ha plats för ca 50 barn och vara klar för inflytt till höstterminens start 2018.

- Vi kommer bedriva en stor del av verksamheten utomhus där vi skapar odlingsytor, växthus, ministad, trädgårdsland m.m. Det är ett led i ambitionen att Fjärilen ska vara ekologiskt hållbar och klimatsmart. Inomhus har vi skapat ett eget koncept med olika aktivitetsrum som är unika, samt att vi satsar på IT för att vara en smart förskola, säger Leila Parsa, vd för Nanny Belle.

- Det är roligt att fler företagare väljer att etablera sig i Kumla, nu också på välfärdsområdet. Vi tror och hoppas att det blir ett bra komplement till våra kommunala verksamheter, därför beviljade vi i nämnden ansökan om etablering av Kumlas första friförskola – Fjärilen., säger Oskar Svärd, ordförande för nämnd för livslångt lärande.

- Vi ser fram emot att hitta ett gott samarbete mellan Fjärilen och våra kommunala förskolor. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra och tillsammans kan vi göra kumla kommuns förskolor ännu bättre, säger Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef Förvaltning för livslångt lärande.