Ombyggnationen startade med en knapptryckning

Efter ungefär ett års noggrann planering börjar nu det fysiska byggarbetet för ett nytt reningsverk i Kumla.

Vid en symbolisk ceremoni under måndagen startade arbetet. Det var kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson som tryckte på knappen. Genom knapptryckningen stängde hon av den högljudda ventilationsanläggningen, vilket symboliserade det första momentet i ombyggnationen, nämligen att installera ett mer effektivt men mycket tystare ventilationssystem.

Därefter kommer hela anläggningen att byggas ut. Allt kommer att ske inom befintliga lokaler. Det betyder att reningsverket inte kommer att växa till ytan men däremot kommer det att kunna hantera spillvatten från en kommun som växer. Desstom förbättras tekniken för att klara högre miljökrav.

Det nya reningsverket ska vara i drift enligt nya miljövillkor år 2021. Den normala driften ska fungera som vanligt under hela ombyggnationen.