Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

I Kumla fulspolar vi nästan 10 ton om året!

Att spola ner saker som inte hör hemma i avloppet brukar skämtsamt kallas för att ful-spola. Just i år har fulspolningar orsakat stora problem för reningsverket i Kumla.

Vid två tillfällen har det blivit stopp i rötkammaren, något som har inneburit en stor extrabelastning för reningsverkets personal.

- 1280 arbetstimmar uppskattar vi att vi har fått lägga på de här stoppen, säger Lizette Strömberg som jobbar på reningsverket. Det blir en stor kostnad för det så kallade VA-kollektivet, alltså alla medborgare som är med och betalar för vatten och avlopp. Över 1,2 miljoner kronor, säger Lizette.

Savetter av olika slag är ett stort problem

Lizette berättar att det kommer in 9700 kg skräp varje år med avloppsvattnet. Det kan vara textilier, våtservetter, tamponger och tops.

Just slitstarka papper som används för babyvård och intimvård, som torra och våta tvättservetter, är ett stort problem. Lizette tror att de lätt hamnar i toaletten för att de används i just badrummet och att många upplever det som ofräscht att slänga dem i papperskorgen, eller att man helt enkelt inte har någon papperskorg i badrummet.

- Att vissa servetter är miljömärkta kan också förvirra. En miljömärkning innebär INTE att produkten hör hemma i avloppet. Det som får spolas ner i avloppet är endast kiss, bajs och toalettpapper! säger Lizette.

Vad är världstoalettdagen?

Den 19:e november infaller Världstoalettdagen som är ett initiativ från FN för att uppmärksamma problematiken kring sanitetsfrågor världen över. Fortfarande dör flera hundar barn per dag på grund av bristfällig sanitet och i många länder leder de osäkra och ohygieniska toaletterna till att flickor inte går till skolan.

Här väljer istället Sveriges reningsverk att uppmärksamma Världstoalettdagen genom att uppmana till att värna vårt avlopp. Rent dricksvatten i kranen och ett system som sedan tar hand om vårt vatten när vi har använt det – vilken lyx!