Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Grattis årets bubblare och årets Kumling!

Under näringslivsdagen den 8 november har årets bubblare samt årets kumling utsetts!

Ljuspoolen i Kumla AB

Årets bubblare i kategorin solo- och mikroföretag

I kategorin under 10 anställda har vi ett växande företag som ser ut att gå en ljus framtid till mötes. ”Mot en ljusare framtid” är också detta företags devis vilket stämmer på mänga sätt.

De senaste fem åren har man tredubblat bemanningen och fyrdubblat omsättningen. Det är ett lönsamt företag som lyser upp i Kumla och stora delar av Mälardalen. Företaget är ett entreprenadföretag inom segmentet utomhusbelysning där man genom affärsmässighet och kreativitet löser kundernas belysningsönskemål, från ide och installation till fortlöpande service och underhåll. Ska du besöka företaget så åker du till Älvesta. 

Millcon AB

Årets bubblare i kategorin små och medelstora företag

Årets bubblare i kategorin med 10 anställda eller fler, är ett företag som ofta beskriver verksamheten som att det ”rullar på ”.

Bolaget bildades 2001 av framlidne Ulf Millgårdh med sönerna Johan och Mårten, och det har verkligen rullat pa under åren. Personalstyrkan har tredubblats och omsättningen mer än femdubblats från 2009 till dags dato.

Att trissa och rulla på med flexibla, snabba och enkla konverteringsflöden för pappers- och förpackningsindustrin är företagets affärsidé. Företaget har varit nydanande med personalfrågor i united-klass, vilket bidragit till få sjukskrivningar, få olyckor och stabila resultat. 2017 års bubblare i kategorin små och medelstora företag ligger i Kvarntorp och heter Millcon AB.

Roberth Gyllberg!

Årets kumling 2017

För att vara en god säljare och affärsman sägs det att man ska springa i många trappor och vår pristagare har verkligen besegrat många trappor.

Ibland är han ute och cyklar och ibland tar han sig vatten över huvudet. Innebandy, Fotboll, Ishockey ja överallt har han ett finger med. Dygnet verkar ha fler än 24 timmar. Han promotar Kumla starkt i sociala media. Han har ett gott hjärta och hjälper behövande med hjälp av änglar.

Han är med andra ord en Quite Right kille.