Vi arbetar för din trygghet!

Brand i skog

Kumla kommun, Polisen och Nerikes Brandkår arbetar tillsammans för att vi som bor här i kommunen ska känna oss trygga.

Här kommer lite information, tips och råd från Kumla kommun, Polisen och Nerikes Brandkår.

Varför polisanmäla?

Vi får ofta höra att det inte är någon idé att göra en polisanmälningar om man ändå bara får hem ett brev i brevlådan att ärendet är nedlagt.

Att ett ärende är nedlagt betyder inte att ärendet ”försvinner” och att ingen bryr sig om det. Det betyder att det just nu inte finns några utredande insatser vi kan göra för att brottet ska leda till åtal.

Spår från brottsplatser sparas och jämförs med andra brott. Om en gärningsman grips så försöker polisen se om det går att binda gärningspersonen även till andra tidigare anmälda liknande brott.

Tre bra anledningar att polisanmäla

Förenklat kan man säga att det finns tre olika anledningar till att göra en polisanmälan om man blir utsatt för ett brott:

 • Det faktum att man utsatts för ett brott är den största anledningen och att det kan finnas spår att säkra.
 • Försäkringsbolaget kräver en polisanmälan för att du ska få ersättning.
 • Det är utifrån var det anmäls brott som polisen fördelar sina resurser och vidtar brottsförebyggande åtgärder tillsammans med våra samverkanspartners i samhället.

Många känner nog inte till den tredje anledningen. Det ringer ibland personer till oss och undrar varför polisen inte gör något åt ett specifikt problem som de upplever i sitt närområde. När vi kollar i våra system så finns det inte en enda anmälan gällande det som personen uppger. Polisen kan bara arbeta mot de problem som vi känner till. Många blir förvånade när de till exempel får höra att inte en enda granne har anmält till exempel bensinslangning från områdets parkeringsplats som alla i området upplever som ett problem, men polisen har inte kännedom om det.

Vi vill därför uppmana att ni gör en anmälan om ni blir utsatta för ett brott, oavsett storlek på brottet!

Vissa brott går att anmäla via hemsidan: www.polisen.se. Alla brott går att anmäla via telefon på 114 14.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Kontakt: Lokalpolisområde Hallsberg.

Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området
samt kunskap om hur man skyddar sig vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Läs mer om grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

Kontakt: Lokalpolisområde i Hallsberg
och Kumla kommun.

Nattvandring

Är du vuxen och vill bidra till tryggheten i ditt närområde?

När vuxna rör sig i ungdomars miljöer så har det en trygghetsskapande och brottsförebyggande påverkan.

Idag finns det några nattvandringsgrupper i Kumla men det behövs fler vuxna som hjälper till. Ju fler vi är desto tryggare blir vår kommun och våra områden.

Frivilliga aktörer är en mycket viktig del i samarbetet för en trygg kommun. Ett samarbete mellan kommun och civilsamhälle ökar tryggheten i bostadsområdena.

Om du är intresserad av att vara med, hör av dig till Kumla kommun, 019-58 80 00.

Kontakt: Kumla kommun.

Klotter

Klotter är en form av skadegörelse som är ett problem för många kommuner och som varje år kostar mycket pengar.

En nedklottrad miljö kan upplevas som otrygg – som om ingen bryr sig eller tar hand om platsen. Detta kan i sin tur leda till att den blir ännu mer nerklottrad. Samtidigt rör sig många i miljöer som ibland inte är lämpliga för personer i deras ålder. Vissa klottrare löper risk att skada sig när de klottrar. En del som lagförs riskerar dessutom att möta vuxenlivet med stora skulder för skadestånd.

Det går att minska klotter genom att:

 • polisanmäla klotter så att polisen kan lagföra klottrare
 • sanera bort klotter så snart det uppstår, gärna inom 24 timmar
 • försvåra klottrandet genom övervakning, svår-målade underlag, buskage och spaljéer framför väggar, osv
 • bemöta och bejaka graffiti på samma sätt som andra fritidsintressen (t.ex. fotboll, ridning eller karate)

Kontakt: Kumla kommun.

Elda trädgårdsavfall

Här har vi sammanställt några goda råd till dig som tänker elda utomhus. Tänk på att det alltid är ditt ansvar om det händer något när du eldar.

Får jag elda?
Ta alltid hänsyn till väder och vind. När det blåser eller är torrt ute bör du inte elda eftersom spridningsrisken är mycket hög. Aktuell brandriskprognos kan du få via SOS Alarms telefonsvarare på 019-18 99.

Av miljöskäl är det förbjudet att elda inom detaljplanelagt område. Vid eldning utanför detaljplanelagt område behöver man tänka på att:

 • visa hänsyn och meddela gärna grannarna när du planerar att elda.
 • elda i mindre högar för att ha bättre kontroll.
 • elda endast torrt ris och kvistar. Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.
 • aldrig använda bensin eller T-sprit för att tända.
 • alltid ha släckutrustning i närheten, även när du bara eldar lite grann.
 • aldrig lämna elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre.
 • släcka elden innan det blir mörkt ute.

Kontakt: Nerikes Brandkår.