Vi startar ett hemserviceteam inom hemtjänsten

Från och med 1 oktober kommer alla serviceinsatser, så som städ, inköp och tvätt, utföras av ett särskilt team.

Under en provperiod på 6 månader, kommer alla serviceinsatser (städ, inköp och hantering av tvätt) utföras av ett hemserviceteam som organisatoriskt ligger inom verksamhetsområdet LSS-omsorgen.

Följande insatser kommer att utföras av medarbetare i vårt hemserviceteam:

  • Städ
  • Ledsagning i samband med inköp
  • Inköp
  • Hämtning och lämning av tvätt

Vid inköp och hämtning och lämning av tvätt kommer vi dessutom att involvera våra deltagare från daglig verksamhet enligt LSS för att främja en meningsfull sysselsättning och större delaktighet i samhället.

Omvårdnaden sker som vanligt

All omvårdnad kommer att utföras av hemtjänsten och hemsjukvården som vanligt.

Vi gör det för att säkra bemanningen

Syftet med organisationsförändringen är att möta den stora ökningen av hemtjänstinsatser och trygga personalförsörjningen.

Vi försöker följa de gamla tiderna

Nu är vårt team redo att starta sitt arbete på måndag den 2 oktober 2017. I vår första planering har vi försökt att undvika ändringar av tider i största möjliga mån.

Kontakta oss med synpunkter och önskemål

Teamledaren för våra medarbetare som utför hemservice är Elisabet Magnusson. Elisabet når du via vårt Servicecenter 019 – 58 80 00.

Eller korrigering av planerade tider

Behöver du komma i kontakt för att ändra i planeringen, exempelvis att avboka en tid, ringer du också Servicecenter eller mailar till: hemservice@kumla.se

Vi kommer att utvärdera förändringen

Organisationsförändringen kommer att utvärderas av socialnämnden under våren 2018.