Vi planerar för nya bostäder söder om gamla vattentornet

Kumla växer och nya bostäder behövs. Nu tar vi fram en ny dataljplan för området vid korsningen Hagendalsvägen‐ Södra Kungsvägen, som gränsar till gamla vattentornet och Djupadalsparken.

En detaljplan för del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1 är ute på samråd nu.

Flerbostadshus med ungefär 40 lägenheter

Den nya detaljplanen kommer möjliggöra bebyggelse i form av flerbostadshus, ca 40 lägenheter i 5-7 våningar. Parkering kommer ske i garage under mark. Markterrasser i olika höjder kommer att trappa ner mot Djupadalsparken.

Byggnaderna kan bidra till en vacker stadsbild

Stadsbilden kommer att förändras i och med planerad exploatering. Bostäderna blir ett positivt tillskott i stadsbilden, och byggnaderna kan fungera som en fond i slutet av Hagendalsvägen. En plats som markerar en entré till Djupadalsparken.

Du kan lämna synpunkter

Sista dagen att lämna synpunkter på planförslaget är den 31 juli 2017. Här hittar du alla samrådshandlingar.öppnas i nytt fönster 

Förslag på byggnad vid kvarteret Rörläggaren, från Djupadalsparken.

Illustration: Hållén arkitekter