Vi kommer inte leverera vatten till enskilda brunnar

Den som har egen brunn kommer inte att kunna köpa dricksvatten av kommunen om vi måste införa ett bevattningsförbud.

Som du säkert känner till har vi låga nivåer i Tisaren där vi tar vårt dricksvatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fattat beslut om att införa bevattningsförbud om vattennivån i Tisaren når under 99,4 meter över havet innan 1 augusti. Bevattningsförbudet innebär också att Kumla kommun inte kommer att leverera dricksvatten till enskilda brunnar under den perioden då bevattningsförbudet råder.

Hur är situationen i Tisaren just nu?

Den 21 juni mätte vi nivån i Tisaren till 99,55 meter över havet och vi kan se att nivån sjunker sakta.

Du kan följa vårt arbete med att bevaka vattennivåerna på kumla.se/tisarvattnetöppnas i nytt fönster där vi kontinuerligt rapporterar våra mätningar.