Ny renhållningstaxa från och med 1 juni 2017

Kumla kommun har haft samma renhållningstaxa sen 2011 men med anledning av ökade kostnader i samband med satsningar på tvätt samt id-märkning av sopkärl så höjs nu taxan.

I den nya taxan kommer de flesta abonnemangen samt den fasta avgifter att höjas med cirka 5%. Taxan för osorterade abonnemang höjs med cirka 11% och taxan för slamtömning höjd med cirka 4%.

Grundavgiften för villor höjs med ytterligare 150 kr. Detta för att vi från och med 2018 kommer att börja tvätta sopkärlen en gång per år, gäller endast villaabonnemang.

Tippavgifter justeras för småföretagar/ verksamheter och ökar med 50 kr.