Har du en bostad att hyra ut till nyanlända?

Många familjer och ensastående med uppehållstillstånd väntar på att hitta ett hem. Kanske har du en bostad att hyra ut?

Bosättningsprojekt - Nyckeln till trygghet

Har du ett hyreshus, villa eller annat boende som du är intresserad av att hyra ut till nyanlända?

För att som nyanländ kunna påbörja sin etablering krävs en egen bostad. Många nyanlända har dock svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

I dagsläget finns ett gott samarbete mellan kommun och kommunala fastighetsbolag. Men vi behöver också skapa en bättre samverkan med privata hyresvärdar och fastighetsägare.

HÄR finns med information att läsa samt ett formulär för att anmäla intresse.