Vi är proaktiva gällande vattenförsörjningen

Kumla kommun har beslutat en handlingsplan som tydligt visar vilka åtgärder som ska genomföras om Tisaren når vissa låga vattennivåer.

Vattennivån i Tisaren har varit låg under vintern och början av året och kommunen har rustat för att vara förberedd om klimatet skulle fortsätta vara torrt och varmt. Bland annat har vi byggt en ny pumpstation på djupare delar av Tisaren än den ordinarie, som vi kan ta i bruk vid behov. Läs tidigare nyhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi vill vara förberedda

- Vi vill arbeta strategiskt och ligga steget före. Därför har vi fattat ett politiskt beslut om handlingsplanen som tydligt visar vad VA-verksamheten gör vid de olika vattennivåerna i Tisaren, säger Mats Hellgren, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Vår situation med lägre vattennivå än normalt beror till stora delar på sänkningen som gjordes av Tisaren 2016. Sjön har inte återställts som den borde, beroende den torra sommaren och hösten och den snöfattiga vintern utan någon vårflod. Men den senaste tiden har vi kunnat konstatera att Tisaren stiger och situationen inte är akut för Kumla och Hallsberg.

Det är viktigt att spara trots att Tisaren stiger just nu

- Däremot vet ingen hur vädret kommer att bli under sommaren, så vi vill verkligen vädja om sparsamhet. Allt vatten som inte förbrukas och blir kvar i Tisaren kommer att finnas till godo, säger Mats.

Kommunens verksamheter sparar vatten

Kommunens verksamheter är en av många stora konsumenter av dricksvatten. Allt förvaltningar har gjort egna planer för att minska på förbrukningen. Bland annat använder man renat avloppsvatten för spolning av tankar och bassänger vid reningsverket och för att bevattna planteringar. Man ser över så att kranar och toaletter inte står och läcker, ser man till att diska och tvätta fulla maskiner, man låter bli att skölja ur förpackningar vid återvinning.

Så här ser stegen i handlingsplanen ut

  • 99,8 meter över havet – normalnivå för mars månad
  • 99,7 meter över havet – uppmaning om att hushålla med vatten
  • 99,4 meter över havet – införande av bevattningsförbud
  • 99,3 meter över havet – förbereda allmänheten om sänkningen av Tiborn
  • 99,1 meter över havet – sänkning av Tiborn enligt gällande vattendom
  • 99,0 meter över havet – vattendomsgräns, fortsätt uttag av vatten under gällande vattendom. När tillrinning till Masugnsdammen upphört – driftsätta pumpar.