Kumla kommun inför pilotförsök med profilfritids från och med höstterminen 2017

Förvaltning för livslångt lärande söker föreningar som vill bedriva profilfritids. Många barn och unga lägger stor del av sin fritid på sina fritidsintressen, oftast i föreningsregi. Kumla kommun har föreningar inom kultur och idrott som skulle kunna vara aktuella till att driva ett profilfritids.

Med profilfritids skapar kommunen en större valfrihet för familjerna att kunna välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen. Det ger också föreningar som vill och kan, möjlighet att både organisera och finansiera en verksamhet på dagtid.

Det finns några generella regler för att kunna bedriva profilfritids

  • Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 9-12 år (åk 3-6).
  • Verksamheten ska hålla öppet mellan 14.00 och 18.00 helgfria vardagar med möjlighet till semesterstängning fem veckor på sommaren. Under terminslov ska öppettiderna vara 9.00-17.00.
  • Verksamheten ska servera ett mellanmål/dag samt lunch och frukost på lov och studiedagar.

Verksamheten finansieras genom anslag från Kumla kommun. Anslaget uppgår max till 350 000 kronor/år med 20 inskrivna barn. Föreningen har även rätt att ta ut en egenavgift av vårdnadshavarna på max 500 kr/månaden per barn.

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit den 1 maj 2017. Pilotförsöket pågår i två år med start från och med den 1 augusti 2017. Utvärdering av pilotförsöket sker under vårterminen 2019.

Läs mer här, i dokumnetet "Riktlinjer för godkännande av pilotförsök profilfritids"PDF